เปิดรับสมัครเเล้วหลักสูตรสำหรับคนทำงาน

ครบทุกทางเลือก ตอบโจทย์อาชีพไปพร้อมกับการศึกษา

เปฺิดรับสมัครทั้งใน ระดับ ปวช. เเละ ปวส.
- สาขาวิชาการโรงแรม    - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการบัญชี      - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

image01

โปรโมชั่นพิเศษ

สมัครเรียนระดับ ปวช. เเละ ปวส. ทุกสาขาวิชา

โปรโมชั่นพิเศษค่าเทอมในระดับ ปวช. 4,000 บาท เเละระดับ ปวส. 5,500 บาท ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครแล้วตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป

image01

เปิดทำการสอนทั้งระดับ ปวช. และปวส.

โดยใช้หลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1. สาขาวิชาการโรงแรม
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3. สาขาวิชาการบัญชี
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

image01

Sawangboriboon Pattaya

Technological College

วิทยาลัยฯ ได้นำพุทธศาสนสุภาษิต ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมมาพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ให้เป็นข้อคิด ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง “ปญฺญา ชีวิตัง ปชฺโชโต” แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต ความหมาย ผู้มีปัญญาเปรียบเหมือนมีแสงสว่างคอยนำทางชีวิต

image01

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่มุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะเป็นเลิศทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

service 1

หลักสูตรที่เปิดสอน

โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยดำเนินการในด้านการเรียนการสอน

service 2

สมัครเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้ารับการศึกษาใหม่ในระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

service 3

สายตรงวิทยาลัย

วิทยาลัยมีความประสงค์ ต้องการจะรับฟังทุกข้อคิดเห็นเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป

รอบรั้ว แดง - เหลือง

ท่านสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยได้ช่องทางนี้

project 1

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ28 พฤษภาคม 2561

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

project 1

พิธีทำบุญเปิดดำเนินกิจการ

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ8 พฤษภาคม 2561

ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญเปิดดำเนินกิจการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่วิทยาลัยฯ เเละบุคลากร ก่อนเปิดดำเนินการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ ในปีการศึกษา 2561

project 1

หมดเขตการรับสมัครเข้าเรียน

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ4 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา จะดำเนินการปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

project 1

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ2 พฤษภาคม 2561

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา เเละการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 เเละให้นักเรียน-นักศึกษาเเละผู้ปกครองพบกับครูที่ปรึกษา เพื่อชี้เเจงรายละเอียดก่อนเปิดภาคเรียน

project 1

เปิดเเล้วหลักสูตรสำหรับคนทำงาน

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ24 เมษายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เปิดรับสมัครหลักสูตรสำหรับคนทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้น ปวช. เเละ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว เเละสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมทั้งเปิดหลักสูตรระยะสั้น ภาษาจีน + ภาษาอังกฤษ สำหรับคนทำงาน

project 1

โปรโมชั่นพิเศษลดค่าเทอม 50 %

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ4 เมษายน 2561

โปรโมชั่นพิเศษค่าเทอมในระดับ ปวช. 4,000 บาท เเละระดับ ปวส. 5,500 บาท ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครแล้วตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป

project 1

เปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ21 มีนาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียน-นักศึกษาสามารถเข้ามาสมัครเเละรายงานตัวได้ในวันเดียวกัน พร้อมได้รับส่วนลดค่าเทอม 50% ทั้งระดับ ปวช. เเละ ปวส. ทุกสาขา

project 1

SB-TECH เข้าร่วมการประชุมสัมนาสถานศึกษาเอกชน

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ19 มีนาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เข้าร่วมการประชุมสัมนาผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่สถานศึกษาเอกชน เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเเรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี

project 1

เรียนจบสาขาการบัญชีเเล้วทำอะไรได้บ้าง

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ16 มีนาคม 2561

เปิดรับสมัครเเล้วตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป

 • อ่านต่อ..

  กิจกรรมทำบุญตักบาตร

  เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2561

 • อ่านต่อ..

  พิธีทำบุญเปิดดำเนินกิจการ

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา

 • อ่านต่อ..

  หมดเขตการรับสมัครเข้าเรียน

  ระดับชั้น ปวช. เเละ ปวส. ทุกสาขา ประจำปีการศึกษา 2561

 • อ่านต่อ..

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

  วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ หอ้งประชุม ชั้น 2 อาคาร A

 • อ่านต่อ..

  เปิดเเล้วหลักสูตรสำหรับคนทำงาน

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรสำหรับคนทำงาน

 • อ่านต่อ..

  โปรโมชั่นพิเศษลดค่าเทอม 50 %

  ทั้งระดับ ปวช. เเละ ปวส. ทุกขาวิชา

 • อ่านต่อ..

  เปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง

  เปิดทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

 • อ่านต่อ..

  SB-TECH เข้าร่วมการประชุมสัมนาสถานศึกษาเอกชน

  เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

 • อ่านต่อ..

  เรียนจบสาขาการบัญชีเเล้วทำอะไรได้บ้าง

  เรียนจบสาขาการบัญชีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เเล้วสามารถทำอะไรได้บ้าง