อบรมความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

1. Essential Thai Phrases For Beginners (20 ชม./4,000 บาท)
2. Essential Thai Phrases For Beginners (10 ชม./2,000 บาท)
3. สร้างสรรค์สื่อ Infographic เพื่อนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ (12 ชม./2,400 บาท)
4. LINE Sticker Workshop (12 ชม./2,400 บาท) รอบละ 10 คน/คอร์ส

image01

เปิดรับสมัครเเล้วหลักสูตรสำหรับคนทำงาน

ครบทุกทางเลือก ตอบโจทย์อาชีพไปพร้อมกับการศึกษา

เปฺิดรับสมัครทั้งใน ระดับ ปวช. เเละ ปวส.
- สาขาวิชาการโรงแรม          - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการบัญชี            - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ    - สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

image01

เปิดทำการสอนทั้งระดับ ปวช. และปวส.

โดยใช้หลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1. สาขาวิชาการโรงแรม             2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3. สาขาวิชาการบัญชี              4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ      6. สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

image01

Sawangboriboon Pattaya

Technological College

วิทยาลัยฯ ได้นำพุทธศาสนสุภาษิต ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมมาพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ให้เป็นข้อคิด ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง “ปญฺญา ชีวิตัง ปชฺโชโต” แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต ความหมาย ผู้มีปัญญาเปรียบเหมือนมีแสงสว่างคอยนำทางชีวิต

image01

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่มุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะเป็นเลิศทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

service 1

หลักสูตรที่เปิดสอน

โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยดำเนินการในด้านการเรียนการสอน

service 2

สมัครเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้ารับการศึกษาใหม่ในระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

service 3

สายตรงวิทยาลัย

วิทยาลัยมีความประสงค์ ต้องการจะรับฟังทุกข้อคิดเห็นเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป

รอบรั้ว แดง - เหลือง

ท่านสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยได้ช่องทางนี้

project 1

ประกาศการเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ30 ตุลาคม 2561

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา
เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่
ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เเล้ว
ตั้งเเต่วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
สาขาที่เปิดสอนทั้งในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. คือ
1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขาการบัญชี
3. สาขาการโรงแรม
4. สาขาการท่องเที่ยว
5. สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
6. สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ค่าเทอม
ระดับ ปวช. 5,000 บาท
ระดับ ปวส. 7,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา
- Line วิทยาลัย Add ID : sbtech.pattaya
- หมายเลขโทรศัพท์ 064-6705017
หรือที่ ห้องธุรการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา

project 1

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ25 กันยายน 2561

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ได้สิ้นสุดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นั้น เพื่อให้การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา จึงกำหนด เปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

project 1

รับสมัครครูผู้สอน

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ30 สิงหาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม โทร 064-670-5017

project 1

พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนสร้างชื่อเสียง

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ22 สิงหาคม 2561

ท่านผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษานักเรียนสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ได้แก่ นางสาวกุลธิดา คายาธี่แอสล์ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)

project 1

ภาพกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมการออม

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ22 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมการออม กับ ธนาคารออมสิน สาขาเนินพลับหวาน โดยให้นักเรียน-นักศึกษาเปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน พร้อมร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล

project 1

การแข่งขันทักษะภาษาจีน และวัฒนาธรรมจีน

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ15 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์พัทยา ได้ส่งนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน และวัฒนาธรรมจีน สมาคมแต้จิ๋ว สาขาระยอง ประจำปี 2561 โดยสมาคมแต้จิ๋ว สาขาระยองร่วมกับโรงเรียนกวงฮั๊ว โดยนางสาวกุลธิดา คายาธี่แอสล์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมแข่งขันท่องบทกวีนิพรธ์จีน ได้รับรางวัลที่ 3

project 1

ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวกุลธิดา คายาธี่แอสล์

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ5 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวกุลธิดา คายาธี่แอสล์ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)
ณ วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

project 1

เปิดบริการ "อาคารปฏิบัติการและหอพัก"

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ1 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบบูรณ์ พัทยา เปิดบริการ "อาคารปฏิบัติการและหอพัก"
บริการห้องพักแบบรายวัน/รายเดือน
   590.-/วัน
   5,000 .-/เดือน
   -มีเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เตียง ตู้เสื้อผ้า
   -มีตู้เย็น โทรทัศน์
   -มีเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น
   -มีสัญญาณ WIFI ฟรี
   -มีกล้องวงจรปิด ดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
สนใจติดต่อได้ที่วิทยาลัยฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 097-142-8924 อ.จุฬารัตน์

project 1

กิจกรรม "การ์ดนี้เพื่อแม่"

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ8 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรม "การ์ดนี้เพื่อแม่" โดยนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ร่วมกันออกเเบบเเละลงมือทำการ์ดเพื่อมอบให้คุณเเม่ของนักเรียน-นักศึกษา เนื่องในวันเเม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

 • อ่านต่อ..

  ประกาศการเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา

  ประจำปีการศึกษา 2561

 • อ่านต่อ..

  ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา

  เรื่อง กำหนดการ เปิด-ปิด ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

 • อ่านต่อ..

  รับสมัครครูผู้สอน

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา

 • อ่านต่อ..

  พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนสร้างชื่อเสียง

  ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา

 • อ่านต่อ..

  ภาพกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมการออม

  กับ ธนาคารออมสิน สาขาเนินพลับหวาน

 • อ่านต่อ..

  การแข่งขันทักษะภาษาจีน และวัฒนาธรรมจีน

  สมาคมแต้จิ๋ว สาขาระยอง ประจำปี 2561

 • อ่านต่อ..

  ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวกุลธิดา คายาธี่แอสล์

  ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ

 • อ่านต่อ..

  เปิดบริการ "อาคารปฏิบัติการและหอพัก"

  บริการห้องพักแบบรายวัน/รายเดือน

 • อ่านต่อ..

  กิจกรรม "การ์ดนี้เพื่อแม่"

  ประจำปีการศึกษา 2561